Bravidan linjasaneerauksen tarjousmallit


adison-silver

Vakiopainotus

Antamamme tarjouksen pohjana on toimivimmaksi katsomamme kokonaisuus, jossa tehtävä työ jakautuu yleensä osaksi Bravidan omalle henkilökunnalle, osaksi aliurakoitsijoille ja osaksi itsenäisille työnsuorittajille. Bravidan oman väen osuus kokonaisuudesta on tällöin, kohteesta riippuen, yleensä 30–50 %.

 


adison-gold

Arvopainotus

Jos tilaaja haluaa, voimme tehdä tarjouksen myös painottaen hänen toivomiaan arvokriteereitä, esimerkiksi työntekijöiden ja alihankintaketjun kotimaisuutta, perinteisten työtapojen käyttöä tai materiaalien mahdollisimman korkeaa laatua. Tällöin Bravidan oman väen osuus kokonaisuudesta on yleensä korkeampi ja tarjoushinta hieman kalliimpi kuin Vakiopainotuksessa.

 


adison-bronze

Hintapainotus

Jos tavoitteena on mahdollisimman edullinen toteutus, se tarkoittaa yleensä kilpailutettujen alihankintojen osuuden kasvattamista, jolloin myös kotimaisuusaste yleensä laskee. Tarvittaessa koko hanke voidaan toteuttaa puoleltamme 100 % projektinjohtourakkana, jossa vain projektinjohto, viestintä sekä eri alojen työnjohtajat tulevat Bravida Finland Oy:lta. Näissä tapauksissa myös operatiivinen alihankintaketju saattaa muuttua hankkeen toteutuksen aikana.

 


thumbsup

Vastuusta emme tingi

Valitusta painotuksesta huolimatta Bravida Finland Oy vastaa siitä, että kaikki hankintaketjuun osallistuvat hoitavat yhteiskunnalliset vastuunsa. Bravida vastaa myös kohteen kokonaistoteutuksesta ja sen laadusta, työturvallisuudesta sekä asukasviestinnästä läpi koko hankkeen.