Linjasaneeraus ja korjausrakentaminen – Helsinki, Espoo, Vantaa

Bravida Finland Oy tiedottaa tällä sivullaan nyt käynnissä olevista hankkeista niiden valmistuttua.


Helsingin Kalliossa

Keskeisellä paikalla Helsingin Kalliossa, tehtiin linjasaneeraus joka oli poikkeuksellisen laaja sisältäen perinteisen märkätilasaneerauksen lisäksi koko sähköjärjestelmien ja lämmitysjärjestelmien uusimisen. Myös porrashuoneet restauroitiin kokonaan alkuperäistä kunnioitten museoviraston ohjeiden mukaisesti. Valmistelevat työt alkoivat yhtiön yhteistiloissa syksyllä 2017. Asuntojen osalta työt aloitettiin 3/2018. Kaikki 117 asuntoa valmistui 7/2018. Kohde toteutettiin kehittämällämme nopean läpimenon mallilla. Hanke oli erittäin merkittävä kooltaan, toteutustavaltaan sekä aikataulultaan hankeen kaikille osapuolille.


Helsingin Lauttasaaressa

Toteutimme Allianssi mallilla taloyhtiön perinteisen linjasaneerauksen, kiinteistön märkätilat uusittiin ja niihin liittyvät LVIS-tekniikat. Myös yleiset tilat saneerattiin. Kohde aloitettiin 2/2018 ja kohde valmistui kesään 2018.


As Oy Riston-Sato

As Oy Riston-Sato, Vantaan Vaaralassa. Kuuden erillistalon kohde jossa yhteensä 32 huoneistoa, jokainen huoneisto varustettu omalla löylyhuoneella, erillis-wc:lla sekä suurella kylpyhuoneella. Asuntojen märkätilat, löylyhuoneet, vesijohdot ja viemäröinnit sekä sähköt uusittiin. Huoneistojen tietoliikenneyhteydet ja antennijärjestelmät saatettiin 2010-luvulle. Piha-alueelle uusittiin talojen välinen tekniikka ja aluevalaistus.

Kohde tehtiin nopeutetusti kahdella ryhmällä ja valmistui 2017 kokonaisurakka-ajan ollessa vain 5 kk.


As Oy Leppisaarentie 3-5

Helsingin Tammisalossa kahdesta pienkerrostalosta koostuva kohde jossa yhteensä 21 asuntoa, saneerattiin kokonaisuudessaan talotekniikan osalta, käsittäen myös kaikki märkätilat. Taloyhtiön yleistilat peruskorjattiin porraskäytävineen ja talosaunoineen sekä muine yleistiloineen. Piha-alueilla tehtiin mittavat peruskorjaukset ja pintarakenteet uusittiin, lisäten mm. uudenaikaiset jätteenkeräys/säilytys pisteet.

Kohde valmistui joulukuussa 2017.

 


As Oy Edis

Kirkkonummen Kantvikissa sijaitseva kolmekerroksinen kahden erilliskerrostalon kohde jossa yhteensä 82 asuntoa. Kohteessa suoritettiin koko kiinteistön käyttövesijärjestelmän uusiminen ilman kokonaisvaltaista märkätilojen peruskorjausta. Osakkailla oli mahdollisuus teettää erikseen märkätilasaneeraus ennakkoon annetuilla yksikköhinnoilla. Yhteensä koko märkätilakorjauksia suoritettiin noin 30 %.

Kohde alkoi kesällä 2017 ja valmistui 2/2018.


As Oy Hevoshaantie 9

Vantaan Hakunilassa luonnon läheisessä ympäristössä sijaitseva 5 pientalon muodostama kokonaisuus saneerataan perinteisin menetelmin, vastaamaan nykypäivän haasteita.

Urakka toteutetaan alalla melko uudella Allianssi urakkamuodolla. Allianssi mallissa hanke voi elää ja muutokset ovat joustavia, kustannukset esitetään ”open book” mallilla, jolloin taloyhtiö tai/ja osakkaat eivät maksa mistään ylimääräistä, vaan kaikki hankinnat/kustannukset kertyy sovittujen/lukittujen kulujen mukaan. Myöskään laajaa ja kallista etukäteissuunnittelua ei tarvitse tehdä, vaan suunnittelu täsmentyy hankkeen aikana. Koko projekti on siis tilaajan, asukkaiden, suunnittelijoiden ja urakoitsijan yhteispeliä.

Kohde alkoi 4-8/2017 ja valmista tuli 2017 loppuun mennessä.


As Oy Cytisus

Espoon Olarissa 30 asunnon, kahden erillisen talon muodosta kokonaisuus saneerataan perinteisin menetelmin vastamaan nykypäivän vaateita.

Kohteen erikoispiirteenä on huoneistokohtaiset saunat ja suuret märkä/saniteettitilat Myös yhtiön yhteiset tilat päivitetään urakan yhteydessä.

Kohde alkoi 5/2017 ja valmistui 10/2017.

 


As Oy Mursu

Vuosisadan alun yli 100 asuntoinen uniikki kohde arvostetulla Töölön alueella peruskorjattiin kokonaisuudessaan LVIS- sekä kaasujärjestelmien osalta, sisältäen kaikkien märkätilojen peruskorjauksen.

Kohteessa toteutettiin myös kaikkien kellaritilojen uudelleen järjestelyt sekä kaikki liiketilat saneerattiin kokonaisuudessaan. Osaan entisistä liiketiloista tehtiin uusia asuntoja.

Urakka aloitettiin syksyllä 2015 ja kohde luovutettiin alkuperäisen aikataulun mukaan loppuvuodesta 2016.


As Oy Pääskynpesä

Kuuden erillisen pienkerrostalon muodostamassa 70 -luvun asuntoyhtiössä uusittiin perinteisellä menetelmällä koko Lvis-tekniikka laajoine alueverkostoineen kokonaisuudessaan.

Työt kohteessa aloitettiin alkuvuodesta 2016 ja kohde luovutettiin syksyllä 2016.

 


As Oy Lentokapteeninkuja 4

Merellisessä Lauttasaaressa pienkerrostalon ja rivitalon muodostamassa kokonaisuudessa tehtiin perinteinen putkiremontti laajoine osakasmuutoksineen ja pihauudistuksineen.

Kohde aloitettiin keväällä 2016 ja luovutettiin syksyllä 2016.

 


As Oy Hämeenlinnan Vanhakaupunki 11

Aivan Vanajaveden rannalla sijaitseva 1800 -luvun historiallinen ja Museoviranomaisten suojelema hirsirakennus muutettiin 8 asuntoa käsittäväksi luksuskotikokonaisuudeksi. Erittäin haasteelliset rakenteet ja suojelun tuomat erityspiirteet toivat vahvasti esille Adisonin henkilökunnan erityisosaamisen myös ei niin perinteellisessä korjausrakentamisessa.

Kohde aloitettiin kesällä 2016 ja valmistui alkuvuodesta 2017.

 


As Oy Keinutie 7 ja 9

Yli 200 asuntoinen 8-kerroksinen RK-hanke, joka toteutetaan tavoitehintaisena projektinjohtourakkana. Kohteessa toteutetaan LVIS-tekniikan uusiminen perinteisen putkiremontin menetelmin sekä märkätilasaneeraukset. Kohteessa on kiinnitetty erityistä huomiota linjakohtaiseen läpimenoaikaan, joka on 6 viikkoa.

Kohde aloitettiin alkuvuodesta 2016 ja valmistui kesällä 2017.

 


As Oy Urkupillintie 7

96 asuntoinen 70 -luvun pienkerrostalojen muodostama kokonaisuus, jossa saneerataan LVIS-tekniikka ja märkätilat perinteisellä menetelmällä. Kohde toteutetaan nopealla 4-viikon linjakohtaisella läpimenoajalla.

Koko hanke aloitettiin 1/2017 ja hanke luovutettiin 9/2017.

 


As Oy Postipuuntie 1

Espoon Mäkkylässä sijaitseva pienkerrostalo saa uudet, perinteisin menetelmin uudistetut LVIS-tekniikan sekä märkätilat.

Kohde alkoi 1/2017 ja luovutettiin 6/2017.

 


As Oy Vähätuvantie 9

70 -luvun aikakauden kerrostaloon toteutetaan perinteinen putkiremontti joka aloitettiin 1/2017 ja luovutettiin 8/2017. Samaan aikaan taloyhtiön ikkunat vaihdetaan ja yhtiön entiselle parkkialueelle nousee uudiskerrostalo.

 


As Oy Kotikontu

Yksi Helsingin helmistä saa uuden talotekniikan ja samalla märkätilat päivitetään vastaamaan nykyajan tarpeita. Kohteen kellaritilat ja sauna uudistetaan. Myös pihakannen rakenteet korjataan ja uudelleen järjestellään.

Kohde alkoi syksyllä 2016 ja valmistui kesällä 2017.

 


tiilimaki-refAs Oy Tiilimäki – Helsinki

Pienkerrostalo merellisessä Munkkiniemessä Helsingissä. Kohteessa suoritettiin perusteellinen linjasaneeraus 4 kuukauden aikana.

Yhtiössä saneerattiin koko vesi- ja viemärijärjestelmät sekä kaikki kylpyhuoneet saunoineen, kylpytiloineen ja erillis vessoineen. Kohteen erikoisuutena voidaan pitää haasteellisia ja laajoja asukasmuutostöitä.

Urakka valmistui etuajassa loistavin asukaspalauttein joulukuussa 2015.


kilparinne-refAs Oy Kilparinne – Espoo

Kohde koostui yhdesta kolmerappuisesta talosta Espoon Tapiolassa. Kohteessa suoritettiin linjasaneeraus 28 asuntoon 4,5 kuukauden aikana. Kylpyhuoneet saneerattiin kokonaisuudessaan.

Uudet vesijohtonousut sijoitettiin porrashuoneisiin. Kohteen erikoisuutena voidaan pitää nopeaa aikataulua yhdistettynä suuriinkin osakasmuutostöihin. Urakka valmistui etuajassa loistavin asukaspalauttein, vaikka huoneistokohtainen työaika oli vain 6 viikkoa.

As Oy Kilparinne myönsi Adison Oy:n henkilöstölle hyvin suoritetusta urakasta myös merkittävän ylimääräisen rahallisen palkkion.

Urakka valmistui etuajassa tammikuussa 2016.


Lehtisaaren-SalpaAs Oy Lehtisaaren Salpa – Helsinki

Kohde koostuu kuudesta kerrostalosta (10 porrashuonetta) ja sijaitsee merellisessä Helsingin Lehtisaaressa. Kohteessa suoritettiin linjasaneeraus perinteisellä menetelmällä 168 asuntoon, jossa saneerattiin kylpyhuoneet ja erillis-wc:t. Kohteessa suoritettiin myös hyvin laajoja asukasmuutostöitä sekä yhteistilojen saneerauksia; kuusi saunaosastoa / allasosastot saneerattiin kokonaan, kylmiöt/pesula saneerattiin kokonaan ja koneineen, kaikki yhteistilat porrashuoneineen maalattiin, palovaroitinjärjestelmiä, sähköautojen latauspisteitä ja vaikka mitä.

Kohteen erikoisuutena voidaan pitää laajojen töiden ohella erittäin kunnianhimoista aikataulua. Adison Oy jatkoi As Oy Harjuviidassa kehitettyä konseptia ja se mahdollisti varsin lyhyen urakka-ajan. Hanke aloitettiin asuntojen osalta helmikuussa 2015 ja asunnot valmistuivat elokuussa 2015. Koko kohde valmistui syksyllä 2015 aikataulussaan. Kohde on ollut valtava, mutta menestyksekäs ponnistus koko hankkeen osapuolille.


As Oy SiilastieSiilastie – Sodankylä

Kohde koostui 4 rivitalosta ja sijaitsee Sodankylässä. Kohteessa suoritettiin LVIS- järjestelmän uusiminen kahteen asuntoon, joissa saneeraus käsitti myös huoneistojen märkätilat, keittiöt ja muut pinnat. Ulkopuolella uusittiin salaojajärjestelmä ja lisättiin sadevesijärjestelmä. Kohteessa suoritettiin myös ulkovuorauksien korjauksia.

Urakka valmistui aikataulussa elokuussa 2015.


As Oy Pirjolax – EspooPirjolax

Kohde koostui yhdestä kerrostalosta Espoon Olarissa. Kohteessa suoritettiin linjasaneeraus perinteisellä menetelmällä 20:een asuntoon sekä kolmeen liiketilaan noin 5 kuukauden aikana. Kohteen erikoisuutena voidaan pitää suuria kylpyhuoneita, huoneistokohtaisia saunoja sekä huonekohtaisia erillisiä wc-tiloja. Kohde oli siis lukumääräänsä ”suurempi”. Kaikki tilat saneerattiin uuteen loistoon laadukkain varustein ja materiaalein.

Urakka valmistui etuajassa kesäkuussa 2015.


As Oy Harjuviita 1 – Tapiolaharjuviita

Kohde koostui kahdesta Alvar Aallon suunnittelemasta kerrostalosta meren rannalla Tapiolassa. Kohteessa suoritettiin linjasaneeraus perinteisellä menetelmällä 58:aan asuntoon noin 6 kuukauden aikana. Kylpyhuoneet saneerattiin kokonaisuudessaan. Kohteessa suoritettiin myös laajat pihan uusimiset maamassan vaihtotöistä alkaen päättyen vihertöihin ja pihavarusteisiin. Kohteen erikoisuutena voidaan pitää alkuperäisen urakan yhteydessä optiona olleeseen LTO-järjestelmän rakentamista, jolla lämmitetään vesikiertoista lattialämmitystä kylpyhuoneissa ja mahdollisella ylijäämä-energialla lämmintä käyttövettä. Järjestelmän arvioitu takaisinmaksuaika on noin 8 vuotta. Kohteessa suoritettiin myös hyvin paljon ja hyvin laajoja asukasmuutostöitä saunojen rakentamisesta, koko asunnon saneerauksiin ja lukusiin keittiöremontteihin.

Urakka valmistui aikataulussa alkuvuodesta 2015.


As Oy Vaskirinne – VantaaVaskirinne

Kohde koostui kahdesta pitkästä kerrostalosta Vantaan Kaivokselassa. Kohteessa suoritettiin linjasaneeraus perinteisellä menetelmällä 217:sta asuntoon noin 14 kuukauden aikana. Kylpyhuoneet saneerattiin kokonaisuudessaan. Kohteessa käytettiin moderneja menetelmiä, eli nousuhormit asennettiin uusiin paikkoihin LV-nousuelementeillä ja pohjaviemärit sukitettiin. Kohteen erikoisuutena voidaan pitää porrashuoneen suurta määrää. Porrashuoneita oli aina aasta ööhön.

Urakka valmistui aikataulussa syksyllä 2014.