Mikä on linjasaneerauksen Hintatakuu?

Annamme tarjouksen yhteydessä antamalleen hinnalle takuun. Se tarkoittaa paitsi normaalia kiinteää urakkahintaa, mutta takaa myös sen, ettei kohteen toteutuksen aikana tehdä lisätyöesityksiä, ellei yhtiö niitä itse pyydä tai tilaa.

Miksi annamme takuun?

Hintatakuulla varmistamme asiakkaan näkökulmasta sen, että urakkahinta todella sisältää kaiken tarvittavan. Eli hinnasta ei ole jätetty pois töitä, jotka on joka tapauksessa joko pakko tai järkevää tehdä. Näin asiakas voi olla varma siitä, että kiinteä urakkahinta on hinta koko urakalle.

Miten tämä on mahdollista?

Kokemus tuo taitoa tehdä pitäviä arvioita. Käytämme laskentavaiheessa hyväksi henkilökuntamme kymmenien vuosien ja satojen kohteiden kattavan asian¬tuntemuksen sekä tietämyksen eri-ikäisten ja -tyylisten rakennustyyppien ominaisuuksista.

Huomioimme jo laskentavaiheessa tyypilliset lisätyöt ja urakkaohjelman mahdolliset puutteet sekä täsmennystä vaativat kohdat. Laskennasta tulee myös ohjaustyökalu kohteen toteutukseen.

Millaisiin kohteisiin hintatakuu soveltuu ?

Hintatakuu soveltuu lähes kaikkiin kiinteistötyyppeihin. Haasteellisimpia ovat Helsingin keskustan 1900-luvun alun kiinteistöt, joissa käytetyt materiaalit ja -tekniikat tai myöhemmät korjaustyöt eivät aina ole dokumentoituja tai etukäteen selvitettävissä. Näissä kohteissa hintatakuu voidaan antaa vain osalle kokonaisuutta.

Miten kannattaa edetä ?

Asiakkaan ei tarvitse tehdä mitään. Annamme tarjouksen liitteeksi esityksen hintatakuusta, jos sellainen on kyseiseen tarjoukseen liitettävissä.

Urakkaneuvottelussa tarkennetaan mahdolliset kohteen yksityiskohdat ja sovitaan menettelystä niiden suhteen. Tämän jälkeen urakkahinta lukitaan ja se pitää koko hankkeen ajan, jos tilaaja ei itse muuta ohjelmaa tai lisää urakkaan uusia suoritteita.