Allianssi-tuotanto

Onko kohteessasi tarve nopeaan ja avoimeen linjasaneeraukseen? Yleistyvä toimintamalli Allianssi on varteenotettava vaihtoehto yhteisen hankkeen toteutukseen.

Allianssi-mallin sisällä voimme räätälöidä kohteesi saneerauksesta halutun kokonaisuuden ilman raskaita etukäteissuunnitelmia.

Tilaajana saat nopeasti kokonaiskuvan kustannuksista ja projekti saadaan alkuun.

Allianssissa:

  • sovitaan hankkeen aloitustilanne, jossa valitaan eri osapuolet
  • tilaaja valitsee halutessaan edustajakseen parhaaksi katsomansa asiantuntijan/valvojan
  • toimimme pääurakoitsijana ja vastaamme koko hankkeesta
  • toteutussuunnittelun ja lupaprosessin jälkeen sopimusta voidaan tarkentaa tai päättää se suunnitteluvaiheeseen.

Hankkeen osapuolet tuottavat tarjoamansa palvelut etukäteen sovitulla palkkiolla. Muut kustannukset on avattu läpinäkyvästi ja raportoidaan sovitussa aikataulussa. Hankkeen palkkioon voidaan niin sovittaessa liittää kannustin- tai bonuspalkkioita. Allianssin periaatteena on asioista sopiminen yhdessä, hyvässä hengessä, koska kaikilla osapuolilla on intressi saada projekti vietyä läpi kustannustehokkaasti ja aikataulussa.

Yhteydenotot Allianssi-tuotannoissa:
Bravida Finland Oy
Juha Silovaara
Puh. +358 400 801 272
juha.silovaara@bravida.fi